Om os

Om samvirket

For sammenhæng og kærlighed til livet i alle dets former

Samvirket Dejlig er Jorden fungerer som en paraplyorganisation, der faciliterer begivenheder som på den ene eller anden måde fremmer bæredygtige tiltag for jorden.  Samvirket består af spirituelle grupper og enkeltpersoner, der ønsker at være aktive og deltage på hver deres måde.  Samvirket er teknisk set ikke en forening med vedtægter. Vi arbejder i stedet ud fra nogle vejledende principper og det fælles fundament som er fremhævet på forsiden: 

Hjertet, 

at styrke og støtte alle gode initiativer for mere bæredygtighed og samhørighed mellem mennesker, dyr, og andre levende væsner. 

Hånden, 

igennem vores arrangementer og initiativer at inspirere praktiske tiltag der fremmer bæredygtighed i det store såvel som i det små. 

Ånden, 

at arbejde spirituelt, psykologisk, og mentalt for bedre at forstå miljø- og klimaudfordringerne, og for at fremme en mere helhedsorienteret og kærlig måde at bo og leve på jorden på.

Vi inviterer dig til at være med i en åndeligt orienteret bevægelse til fremme af helhed og sammenhæng, og vigtigst af alt: kærlighed til livet i alle dets former. 

Vær med!

Spirituelle og religiøse grupper og foreninger og enkeltpersoner, der ønsker at arbejde sammen for mere bæredygtighed og jordens sunde vækst, er velkomne til at henvende sig

Hvis I ønsker at tilslutte jer vores initiativ, kan hver deltage ud fra egne kapaciteter, behov og formåen.Som deltagende gruppe eller enkeltperson har du/I mulighed for at få et link til jeres hjemmeside her på dejligerjorden.org, hvis du/I ønsker det.

Det gøres ved selv at lave en dedikeret hjemmeside, Facebookside eller underside til gruppens eller foreningens eksisterende internetside, der beskriver gruppens egne tiltag og ideer indenfor bæredygtighed på de forskellige planer, som de måtte ønske at lægge vægt på. Samvirket Dejlig er Jorden vil invitere andre religiøse og spirituelle grupper til at deltage efter nytår 2020. Det vil dreje sig om foreninger, der har legale vedtægter i tråd med dansk demokratisk lovgivning.