Inspirations links

Inspiration

Links til gode tiltag indenfor bæredygtighed, spiritualitet og arbejde med klimaforandringer.

Verdensskove: https://www.verdensskove.org/

Danmarks Naturfredningsforening:
https://www.dn.dk/

Grøn Kirke: http://www.gronkirke.dk/

Pope Francis’ shepherd letter on the environment and human ecology:
https://www.laudatosi.com/watch

The 17th Karmapa Orgyen Trinley Dorjes inspirering work for the environment: https://kagyu.org/activities-environment/

The Interfaith Center for Sustainable Development: https://www.interfaithsustain.com/

Paxamama News: Internationalt og interreligiøst forum for Moder Jord: http://paxamamanews.org/

Brahma Kumaris Environment Initiative: https://www.environment.brahmakumaris.org/

Green Peace: https://www.greenpeace.org/denmark/

For a Fossil Free World: https://350.org/

1 Million Women 4 the Planet: https://www.1millionwomen.com.au/
Blog: https://www.1millionwomen.com.au/blog/what-do-worlds-religions-have-say-about-sustainability/

Grandmother Circle the Earth – Danmark: http://grandmothersdanmark.dk/

Kiesha Little Grandmother: http://littlegrandmother.net/

Grobund: https://grobund.org/ 

Økologisk landsforening: https://okologi.dk/

Leonardo DiCaprios great work for the Earth: http://leonardodicaprio.com/news/

Den Grønne Studenterbevægelse: https://www.dgsb.dk/