Spirituelle og religiøse grupper – vær med

Hvis jeres religiøse- eller spirituelle gruppe eller forening ønsker at deltage i Dejlig er Jorden’s deleplatform her på denne hjemmeside, med et link her på hjemmesiden til jeres side(r), som handler specifikt om jeres aktive valg af bæredygtige tiltag og tanker, så er I velkomne til at henvende jer på: tilmeld.osal@gmail.com

Derigennem opfordrer og inspirerer jeres gruppe eller forening også jeres egne medlemmer til at gøre mere og andre kan kigger med og forhåbentlig inspireres til selv at handle.

I Dejlig er Jordens kalender under menupunkt ‘kommende arrangementer’, (denne kalender opdateres snarest!) – kan hver tilmeldte forening og gruppe få mulighed for at tage de af deres arrangementer med, som har til formål at øge bæredygtighed, oplysning om klimaforandringer.
Det kan f.eks. være arrangementer med bøn, meditation og andre spirituelle tiltag, der laves til gavn for jorden og som er åbne for andre.

Hver gruppe har desuden mulighed for at sende repræsentant til at være del af Dejlig er Jordens arrangements styregruppe, der i fællesskab vil lave 1 – 2 fælles arrangementer pr. år i første omgang i Aarhus og omegn.

Det skal nævnes, at der kun optages spirituelle og religiøse grupper, der holder sig indenfor lovgivningen for danske demokratiske foreninger.