Virke og handlerum

I sammenslutningen ‘Dejlig er Jorden’ vil vi bevidstgøre og øge vores indsats for bæredygtighed og aktiv medvirken til jordens velvære igennem følgende områder:

Hjertet – via bøn, ritualer, meditationer, sang og kunst m.m.

Fysisk – praktiske tiltag for bæredygtighed på alle væsentlige materielle planer, som f.eks. forbrug, affaldssortering, genbrug, vedvarende energi m.m.

Intellektuelt – arbejde psykologisk, intellektuelt og mentalt, samt evt. filosofisk med fremme af bæredygtighed indenfor disse områder.

Det kan f.eks. være at mindske begær og grådighed efter overforbrug og
f. eks. at arbejde for ligeværdighed mellem alle mennesker og dyr og ligeledes respektere alt levende i naturen – vi er som mennesker også selv en part af naturen.


At arbejde ud fra at gavne helheden – som vi alle selv er en del af.