Dejlig er Jorden – formål

Interreligiøs og spirituel sammenslutning:
‘Dejlig er Jorden’.

FORMÅL:

Danne et interreligiøst og spirituelt baseret samarbejde/samvirke, der aktivt udtrykker sig og arbejder for jordklodens bæredygtige vækst til gavn for alle levende væsner.

Aktivt at vise taknemmelighed til jorden, hinanden og helheden.

HVORFOR:

Jorden er basis for alle levende væsners liv og overlevelse.

Jorden har i denne tid et stort udtalt behov for øget omsorg, beskyttelse og bevidste handlinger til opretholdelse af balanceret væren og vækst, hvis menneskeheden og dyre- og plantearter skal have mulighed for at overleve.

Jorden består ikke kun af fysiske elementer – den består af myriader af liv, der forudsætter hinandens eksistens – et balanceret samspil i forbrug og bæredygtig vækst er herfor en essentiel nødvendighed. At vi som mennesker igen lærer at forstå, at vi selv er en del af naturen og handler i overensstemmelse og harmoni med helheden.