Dejlig er jorden

Samvirket ‘Dejlig er Jorden’

I samvirket ‘Dejlig er Jorden’ vil spirituelle og religiøse grupper øge bevidsthed og handlinger for bæredygtighed og aktiv medvirken til jordens velvære igennem følgende områder: Hjertet – via bøn, ritualer, meditationer, sang og kunst...

Foredragsrække i FO-Aarhus

Samvirket omkring ‘Dejlig er Jorden’ starter en foredragsrække pr. 3. september ’19 i samarbejde med FO-Aarhus. Oplægsholderne hver vil give deres bud på, hvad der kan gøres i forhold til at højne bæredygtighed, handlekraft...

Frans & The Spirit of Assisi

Torsdag d. 10. okt. kl. 19 – 22 gæster dansk franciskansk lægsøster Bente Wolf fra Assisi/Italien buddhistisk center i Aarhus, Øsal Ling – Lysets Have, med en aften om Frans og The Spirit of Assisi……

Bæredygtige meditationsaftener

Efterårets meditationsaftener d. 2.10., d. 13. nov. og d. 11. dec. udspringer af det tværspirituelle samarbejde ”Dejlig er Jorden”, som forsøger at skabe synergi mellem spirituel praksis og bæredygtig levevis. Ønsket er at skabe...

Spirituelle og religiøse grupper – vær med

Spirituelle og religiøse grupper og foreninger, der ønsker at tilslutte sig, kan tilmelde sig og deltage ud fra egne kapaciteter, behov og formåen. Hver deltagende gruppe får et link på hjemmesiden dejligerjorden.org, hvis de...

Links til deltagende grupper

Denne side er en deleplatform med links til de spirituelle og religiøse grupper, foreninger og centre, der er allerede er med i ‘Dejlig er Jorden’. På deres hjemmesider og Facebooksider viser de og fortæller...

Inspirations links

Links til gode tiltag indenfor bæredygtighed, spiritualitet og arbejde med klimaforandringer.Se listen HER