Dejlig er jorden

Samvirket ‘Dejlig er Jorden’

I samvirket ‘Dejlig er Jorden’ vil spirituelle og religiøse grupper øge bevidsthed og handlinger for bæredygtighed og aktiv medvirken til jordens velvære igennem følgende områder: Hjertet – via bøn, ritualer, meditationer, sang og kunst...

Bæredygtige meditationsaftener

Efterårets meditationsaftener d. 2.10., d. 13. nov. og d. 11. dec. udspringer af det tværspirituelle samarbejde ”Dejlig er Jorden”, som forsøger at skabe synergi mellem spirituel praksis og bæredygtig levevis. Ønsket er at skabe...

Spirituelle og religiøse grupper – vær med

Spirituelle og religiøse grupper og foreninger, der ønsker at tilslutte sig, kan tilmelde sig og deltage ud fra egne kapaciteter, behov og formåen. Hver deltagende gruppe får et link på hjemmesiden dejligerjorden.org, hvis de...

Links til deltagende grupper

Denne side bliver en deleplatform med links til de spirituelle og religiøse grupper, foreninger og centre, der er kommer med i ‘Dejlig er Jorden’. På deres hjemmesider og Facebooksider vil de og fortælle om,...

Inspirations links

Links til gode tiltag indenfor bæredygtighed, spiritualitet og arbejde med klimaforandringer. Inspiration Links til gode tiltag indenfor bæredygtighed, spiritualitet og arbejde med klimaforandringer. Verdensskove: https://www.verdensskove.org/Danmarks Naturfredningsforening: https://www.dn.dk/ Grøn Kirke: http://www.gronkirke.dk/ Pope Francis’ shepherd letter on the environment...